Vrije beroepen

Als vrije beroeper bent u onderworpen aan heel specifieke regels en wetten. Ook op boekhoudkundig en fiscaal vlak gelden doorgaans andere regels dan voor klassieke bedrijven of vennootschappen.
Het team van Morbee-Ballegeer adviseert en begeleidt u doorheen het boekhoudkundige en fiscale kluwen waar uw praktijk moet aan voldoen: BTW-aangifte, advies i.v.m. de dubbele boekhouding, verwerking van uw facturen, enz.

Hebt u een vraag met betrekking tot de boekhoudkundige of fiscale regels en verplichtingen voor uw vrij beroep?