Vennootschapsbelasting

Als bedrijfsleider wilt u zich concentreren op uw core business en heeft u nood aan een partner die u proactief kan adviseren bij wijzigende wetgevingen en daaruit voortvloeiende opportuniteiten.

Onze accountants en belastingconsulenten verwerken niet alleen uw aangiftes en fiscale documenten, zij denken mee met u en bekijken zowel de opportuniteiten op het gebied van fiscale wetgeving als op het gebied van sociale wetgeving.

Onze dienstverlening gaat verder dan de voorbereiding en indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting. Wij adviseren u graag inzake voorafbetaling belastingen, de toekenning van dividenden, tantièmes, diverse fiscale opportuniteiten…

Heeft u vragen met betrekking tot uw vennootschapsbelasting?